Obložkové zárubně PRÜM

Obložkové zárubně nahrazují již zastaralá “ ocelová futra“. Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Zákazník tak může o vhodném výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště.  Zároveň eliminujeme riziko poškození v průběhu stavby.

Profily obložkových zárubní:

           FU-EC                               FU-RF                              FU-PR                             FU-SLF

FU-EC       FURF       FUPR      FUSLF

    Obložka i ostění                  Obložka i ostění          Obložka profilovaná hrana      Obložka SOFT hrana 
        ostrá hrana                           kulatá hrana                ostění kulatá hrana                ostění kulatá hrana

FU-EC     fu-rf_p      fu-pr_p      fu-slf_p

       šířka obložky                šířka obložky 60 mm          šířka obložky 65 mm             šířka obložky 70 mm 
     50 nebo 55 mm