Systémy managementu hospodaření s energií dle ISO 50001

Nejen že dveře PRÜM vynikají svými technologickými postupy šetrnými k životnímu prostředí, což dokládají udělené certifikáty PEFC, FSC a LGA, jak už bylo zmíněno v článku Dveře v souznění s přírodou, ale svojí šetrnou výrobou se podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií.

ISO 50001

    PRÜM-systémy managementu hospodaření s energií dle ISO 50001   PRÜM certifikát-systémy managementu hospodaření s energií dle ISO 50001

V PRÜMU jsou všechny energetické procesy měřeny, zaznamenávány a sledovány. Výsledné metriky se používají pro optimalizaci procesů. Dokladem této skutečnosti je certifikace provedená zkušebním ústavem TÜV Rheinland v Německu.